Port of Baku

Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit Siyasəti

"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC olaraq, bizim əsas məqsədimiz mövcud yerli və beynəlxalq qaydalara əsasən, əməliyyatlar zamanı icma üzvləri, insanların sağlamlıq və əmlakı, avadanlığı, yükü və ətraf mühitə zərər vurmadan təhlükəsiz iş mühiti yaratmaqdan ibarətdir.

Bu siyasəti həyata keçirmək üçün Şirkətin əsas prioriteti əhali, müştəri və işçilərin sağlamlığına zərər vura biləcək hər hansı potensial təhlükənin qarşısını almaq üçün mümkün olan bütün tədbirləri görməkdir. 

Bütün müştəri ehtiyacları, ətraf mühit və işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Şirkət Liman idarəetmə səviyyəsində peşəkar xidmətlər göstərməyə çalışır.

Limanın istismarı və yük daşınmaları zamanı İcma daim idarəetmə sisteminin effektivliyinin yaxşılaşdırılması, öz xidmətinin səmərəlilik və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə çalışır, çirklənmənin azaldılması və qarşısının alınmasına səy göstərir.

Şirkət ətraf mühit, işçi heyətinin sağlamlığına zərər vurmamaq, Limanda baş verə biləcək qəzaların sayını azaltmaq və nəhayət, qəzaların qarşısını tamlığı ilə almaq üçün tədbirlər görür.

Öz SƏTƏM siyasətini həyata keçirmək  üçün Şirkət öz fəaliyyətlərinin ətraf mühit aspektlərini aşkarlayaraq qiymətləndirir və Limanda aparılacaq əməliyyatların mümkün nəticələrini müntəzəm izləyir. Şirkət mühüm tədbirlər görməli və məlumatların təhlilindən irəli gələn məqsəd və vəzifələri müəyyən etməlidir.

İş göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üzərində daim işləməkdən əlavə, Şirkət SƏTƏM qaydalarını müntəzəm qaydada nəzərdən keçirərək yeniləyir.

Bu fəaliyyətlər çərçivəsində aşağıdakı dəyərlərə ən yüksək prioritet verilir:

 

• Əməliyyat proseslərində sağlamlıq və təhlükəsizlik riskləri ilə bağlı mühüm nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

• Sağlam və təhlükəsiz iş mühitinin saxlanılması üçün avadanlıq və qurğulara texniki xidmətlərin göstərilməsi.

• Müştərilərimiz, podratçılarımız və işçi heyəti üçün sağlam, təhlükəsiz və təmiz iş mühitinin yaradılması. 

Biz əminik ki, SƏTƏM siyasətinin prinsip və dəyərlərini qəbul edərək  öz gündəlik fəaliyyətlərimizi həyata keçirən zaman insanların sağlamlıq və əmlakına birbaşa yönəlmiş istənilən mümkün təhlükələrin qarşısını alacaq tədbirlər görməyə nail olacağıq.

Bu siyasəti Şirkətin bütün işçiləri dəstəkləyir və qəbul edir. Siyasət Şirkətin bütün işçilərinin nəzərinə çatdırılmışdır, üçüncü şəxslər üçün açıqdır və əgər lazım gələrsə, Siyasətin məzmununa lazımi düzəlişlərin edilməsi rəhbərliyin prioritetlərindən biridir.

Yaşıl Liman

Biz ən qabaqcıl ekoloji təcrübələrdən yararlanaraq Bakı Limanını dünya səviyyəli Yaşıl Liman və logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiririk. Bu inkişaf tədbirləri aşağıda sadalanan əsas sahələri əhatə edir: enerji, tullantıların idarə edilməsi, su və hava keyfiyyətinə nəzarət...

Ətraflı oxu

1564-cü ildən başlayaraq Bakı Limanının tarixi ilə tanış ola bilərsiniz