17.12.2020

Fasiləsiz enerji təchizatı (FET-UPS) avadanlıqlarına periodik texniki dəstəkləmə xidməti (açıq müsabiqə - kotirovka)

İştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 23 dekabr 2020-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə) üçün son tarix – 24 dekabr 2020-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 25 dekabr 2020-ci il tarixdəsaat 17:00


                             

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur. 

Satınalma komissiyası