16.06.2021

Ümumi Yüklər Terminalı, 13 saylı körpüdə “Mineral gübrə anbarları”nın tikintisi (açıq tender)

Müraciət məktubu və  digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 14 iyul 2021-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə, bank təminatı ilə) üçün son tarix – 16 iyul 2021-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 19 iyul 2021-ci il tarixdə saat 10:00

                             

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur.  

Satınalma komissiyası