26.12.2019

Bakı Limanında məskən salan köçəri quşlar

Hər il olduğu kimi, bu il də çox sayda köçəri quşlar, həmçinin onların arasında 150-yə yaxın flaminqolarda Bakı Limanı ətrafında özlərinə məskən salıblar. Bu il Xəzər dənizi hövzəsində Avropa Dəniz Limanları Təşkilatının (European Sea Ports Organization - ESPO) PERS - "EcoPorts" sertifikatına layiq görülmüş Bakı Limanı bundan sonra da ölkəmizin təbiətinin qorunmasına tövfəsini verməkdə davam edəcəkdir.