Port of Baku

Bunkerləmə

Bakı Limanı bunkerlənən yanacaq keyfiyyətini səmərəli yanacaq sərfiyyatı və mühərriklərin aşılanmasının minimallaşdırılması üçün mühüm hesab edir. Yük göndərən agentlərin xahişinə əsasən, biz çarter gəmiləri üçün bunkerləmə xidmətləri göstərə bilərik.  

Bakı Limanındakı gəmilər yüksək keyfiyyətli bunkerləmə yanacağı ilə təchiz ediləcək. Liman bunkerlənən yanacaq təchizat zəncirləri boyu bütün müştəriləri üçün təchizat və xidmətlərin keyfiyyəti, habelə effektli, təhlükəsiz və təminatlı çatdırma xidmətlərinə təminat verəcək. Gəmilər bunkerləmə əməliyyatlarını Bakı Limanında qaldıqları zaman həyata keçirə bilər.

Bunkerləmə müraciətləri üçün limanın kommersiya heyəti ilə əlaqə saxlamaqda tərəddüd etməyin.

Yaşıl Liman

Biz ən qabaqcıl ekoloji təcrübələrdən yararlanaraq Bakı Limanını dünya səviyyəli Yaşıl Liman və logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiririk. Bu inkişaf tədbirləri aşağıda sadalanan əsas sahələri əhatə edir: enerji, tullantıların idarə edilməsi, su və hava keyfiyyətinə nəzarət...

Ətraflı oxu

1564-cü ildən başlayaraq Bakı Limanının tarixi ilə tanış ola bilərsiniz