Port of Baku

Təhlükəli yük

Bakı Limanı neft və neft məhsulları kimi təhlükəli məhsullarla işləyir. Bütün təhlükəli malların təhlükəsiz işlənməsi və normativ tələblərinə cavab verdiyini təmin etmək üçün bizim Fövqəladə Halları Cavablandırma Heyəti ilə dəstəklənən mütəxəssislərdən ibarət heyətimiz var.

Bu baxımdan, biz Yeni Limanda həm də aşağıdakıları daxil edən bir sıra xidmətlər göstəririk:

  • Müştərilərə əvvəl əlavə tədbirlər görməklə, birbaşa çatdırma / yükləməni tələb edən yüksək təhlükəli DG konteynerlərinin müvəqqəti saxlanılmasında müştərilərə kömək üçün Birbaşa DG (Təhlükəli Məhsul) konteynerlərinin izlənilməsi;
  • DG Konteynerlərinin yenidən işlənməsi – daşıma üçün təhlükəli olan sızan / zədələnmiş DG yüklərinin yüngülləşdirilməsi;
  • DG konteynerlərinin birkalanması - çatışmayan və ya qeyri-düzgün icbari təhlükəsizlik birkaları olan DG konteynerləri;
  • Göndəriş öncəsi yoxlama - sonradan göndərməzdən əvvəl yük qalağı / dəstinin yoxlanılması.

Yaşıl Liman

Biz ən qabaqcıl ekoloji təcrübələrdən yararlanaraq Bakı Limanını dünya səviyyəli Yaşıl Liman və logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiririk. Bu inkişaf tədbirləri aşağıda sadalanan əsas sahələri əhatə edir: enerji, tullantıların idarə edilməsi, su və hava keyfiyyətinə nəzarət...

Ətraflı oxu

1564-cü ildən başlayaraq Bakı Limanının tarixi ilə tanış ola bilərsiniz