Port of Baku

Gəmi Təmiri Qurğusu

Bizim Bakı Limanı üçün planlarımızda Ələtdəki Yeni Limanda fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulan Gəmi Təmiri Qurğusu konsepsiyasının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İlkin konseptual layihə aşağıdakı funksiyalardan ibarətdir:

  • Yeni tikilmiş zalı olan yeni qurğu;
  • Əlaqəli emalatxanaları olan açıq hava altında təmir qurğusu;
  • Gəmi qaldırma;
  • Qapalı şəraitdə müvəqqəti şırnaqlama və rəngləmə qurğusu
  • Nəqletmə ərazisi;
  • Konteyner anbarı;
  • Yığım ərazisi;
  • Ofis binaları (və avtodayanacaq park məkanları).

Belə Gəmi təmiri Qurğusunun mövcudluğu bizim aktivlərin məhsuldarlığını maksimallaşdırmaq və mühüm təmir proseslərini sürətləndirmək üçün yedək və digər xidmət qayıqlarına xidmət göstərmək imkanı ilə daxili sinergiya təmin edəcək.

Yaşıl Liman

Biz ən qabaqcıl ekoloji təcrübələrdən yararlanaraq Bakı Limanını dünya səviyyəli Yaşıl Liman və logistika mərkəzi kimi inkişaf etdiririk. Bu inkişaf tədbirləri aşağıda sadalanan əsas sahələri əhatə edir: enerji, tullantıların idarə edilməsi, su və hava keyfiyyətinə nəzarət...

Ətraflı oxu

1564-cü ildən başlayaraq Bakı Limanının tarixi ilə tanış ola bilərsiniz